Välkommen till "NÅL mot MÅL" som finns i Lund men kan även mötas fysiskt på andra platser eller via någon digital mötesplats

Inriktningen är Professionell certifierad coach enligt ICFs riktlinjer, både individuell coachning och ett coachande förhållningssätt utifrån det val kunden gör. HR-konsult inom systematiskt arbetsmiljöarbete, organisatorisk och social arbetsmiljö inkluderat rehabilitering och även rekrytering. Jag erbjuder även hjälp i sorgbearbetning då jag är certifierad handledare i detta.

Vad är certifierad coach enligt ICF (International Coaching Federation) Det är en kvalitetssäkring. Syftet är att säkerställa kvalitén på coaching enligt dess etiska riktlinjer och kärnkompetenser.