coachNing

Vad är coaching?

Vill du utvecklas, få resultat och göra förändringar i ditt liv? Känns det förvirrat och ostrukturerat i huvudet? Då föreslår jag att du väljer coachning som är till för utveckling. Coachning innehåller kort frågor, speglingar, stöd och utmaningar. Det är inte coachen som har svaren utan klienten själv har lösningar och svar på sina frågor. Vi öppnar tillsammans nya dörrar för dina tankar och idéer, ser nya perspektiv, stärker dig i dina styrkor och ser olika mönster.

Jag coachar enligt ICFs riktlinjer som bland annat innebär att allt som sägs mellan oss är konfidentiellt om vi inte kommer överens om annat.

Spetskompetens inom coaching - Stor kunskap och erfarenhet om funktionsvariationer som till exempel högfungerande autism/aspergers. Jag har även erfarenhet kring utmattningssyndrom och vägen tillbaka i detta.

Jag vill ge hopp och stöd till människor med funktionsvariationer och dess anhöriga. Vi arbetar utifrån en gemensam överenskommelse.

Första mötet/samtalet är alltid kostnadsfritt så tveka inte att höra av er!Sagt av tidigare chef och medarbetare beträffande Marianne i coachande sammanhang
"
Marianne är en fantastisk coach som hjälpt mig nå mina mål. Hon inger stort förtroende och skapar en lugn och trygg coachsituation. Marianne coachar obehindrat mellan privata och arbetsrelaterade coachämnen och hon har fått mig att finna lösningar jag inte trodde fanns. Jag kan starkt rekommendera Marianne som coach." /Linda, administrativ chef, Lunds Universitet