Nål mot Mål


NÅL mot MÅL startades 2014 och jag, Marianne Mårtensson, satsade fullt ut 2019.

Företagets namn ser jag som en kompass som med sin nål visar en riktning för att nå ett mål.

Både som HR-konsult och coach ser jag att det handlar om att skapa riktning. I coachningen är det klienten/kunden som förflyttar sig och i HR-arbetet är det kunden som med mitt stöd som HR, förflyttar sig och företaget i olika frågor och processer.

Min bakgrund är förskollärare med pedagogik, psykologi och många andra ämnen som sedan låg till grund för att kompletteras med personalinriktade ämnen på universitetsnivå som arbetsmiljö, rekrytering, rehabilitering, arbetsrätt, olika sorter av samtal med mera.

Jag har många års arbetslivserfarenhet av HR-arbete vid Lunds Universitet och har fungerat både som stöd och bollplank mot chefer och andra medarbetare.

Att de hårda och mjuka delarna möts är viktiga komponenter. Som till exempel arbete som ska utföras kontra hur människor bemöts och bemöter varandra även i organisation och företag samt vinsten för det företag som arbetar enligt det koncept.

Följande har jag arbetat med på senare år som anställd men också i det uppdrag jag haft 2019-2020,

  • Arbetsmiljöfrågor som systematisk arbetsmiljöarbete, organisatorisk och social arbetsmiljö, stöd i rehabilitering och rekrytering.

  • Rådgivande, stödjande och ledande i HR-frågor i relation till chefer och andra medarbetare.

Möten med människor löper som en röd tråd genom mitt liv. Stort intresse för människor, hur de fungerar, hur de mår och varför människan agerar på olika sätt i olika sammanhang. Ser vikten av att människan (medarbetaren) blir sedd i sin organisation och att det leder till större trivsel, engagemang och därmed bättre resultat för företaget.

Detta intresse ledde mig sedan in på coachning där jag ser vilka positiva effekter det kan bli för kan bli med detta kraftfulla verktyg. Jag är även certifierad handledare inom sorgbearbetning.

Jag har även erfarenhet av högfungerande autism/asperger, utmattningssyndrom med mera och kan bidra som samtalspartner eller coach, leda mindre diskussionsgrupper och bidra i enskilda diskussioner.


  • Diplomerad coach 2012 på CoachCompanion i Malmö

  • Certifierad coach 2020 på CoachCompanion i Malmö

  • Certifierad handledare i sorgbearbetning 2016 på Spiro i Malmö